Terapia wisceralna

Manipulacje wisceralne wykorzystuje się w diagnostyce i terapii zaburzeń w organizmie człowieka. Zintegrowane podejście w diagnostyce oraz leczeniu pacjentów wymaga oceny zależności strukturalnych pomiędzy narządami wewnętrznymi, a także ich powiązań z układem ruchu. Napięcia tkanki łącznej narządów wewnętrznych mogą być pogłębiane przez wady postawy, blizny pooperacyjne, zaburzenie krążenia płynów ustrojowych i inne dysfunkcje. Skumulowane napięcia zapisują się w układzie ciała, stwarzając wiele patologii, często oddalonych od źródła problemu.

Skutkuje to przewlekłymi podrażnieniami, prowadzącymi do zaburzeń strukturalnych i czynnościowych. Pomiędzy strukturami organizmu występują połączenia na poziomie rdzenia kręgowego, układu nerwowego,mózgowia i narządów wewnętrznych. Manipulacje trzewne korzystnie wpływają na proprioceptywne powiązania w organizmie, eliminując ból, usuwając zaburzenia, a także przywracając prawidłowe położenie narządów.