NEUROMOBILIZACJE

Neuromobilizacje stanowią jedną z bardziej znanych metod poprawiających funkcjonowanie układu nerwowego. Zaburzenia mechaniki tego układu są następstwem prawie każdej dysfunkcji narządu ruchu. Wspomnianym dysfunkcjom towarzyszą między innymi przeczulica powierzchniowa, dolegliwości bólowe o różnym nasileniu i charakterze, a także zmiany neurowegetatywne.

Do najczęstszych przyczyn zaburzeń układu nerwowego należą: długotrwałe nieprawidłowe pozycje wywołujące kompresję tkanek nerwowych (np. podczas snu), podrażnienia struktur okołostawowych, przeciążenia kompensacyjne, zwłóknienia tkanki łącznej, obrzęki oraz krwiaki. Podstawowym celem tej metody jest odtworzenie prawidłowej neuromechaniki, a więc adaptacji układu nerwowego do nieustannych zmian napięć i obciążeń mechanicznych. Pozwala ona odtworzyć prawidłową fizjologię komórek nerwowych, co ostatecznie redukuje dolegliwości bólowe. Mobilizacje struktur układu nerwowego powinny stanowić element kompleksowego leczenia.