suche igłowanie

Igłoterapia

Igłoterapia jest zabiegiem, w którym korzysta się ze sterylnych igieł do akupunktury. Wiąże się ona z szeregiem nakłuć mięśniowo-powięziowych punktów spustowych pod różnymi kątami. Punkty spustowe są częstym źródłem dolegliwości bólowych i braku postępów w fizjoterapii.

Igłoterapia umożliwia redukcję uwrażliwienia układu nerwowego, a co za tym idzie również bólu i dysfunkcji narządu ruchu. Zabieg poprzedzony jest wywiadem i badaniem palpacyjnym. Szczegółowy wywiad pomaga w szybszym i efektywniejszym znalezieniu miejsca występowania punktu spustowego.