Flossing

Kompresja elastyczną taśmą Flossband to przerywana, bazująca na ucisku mobilizacja stawu. Flossing stosuje się przede wszystkim w celu poprawy mobilności stawowej i pracy powięzi. Najważniejszym działaniem flossingu jest obniżenie poziomu bólu oraz zwiększenie zakresu ruchomości.

Zakłada się, że chwilowe ograniczenie dopływu krwi, a później jej dynamiczne doprowadzenie przynosi korzyści w postaci lepszego odżywienia struktur i tkanek okołostawowych. Zwiększony przepływ krwi po jego chwilowym odcięciu ma bezpośredni wpływ na efekt przeciwbólowy, docelową poprawę ukrwienia, jak również trofikę danego segmentu ciała.